Fotocredit:

– Regjeringen bryter løfter om hurtigbåt

Regjeringen må bidra til utviklingen av energieffektive nullutslippshurtigbåter, krever Nordland fylkesting. – Regjeringen løper fra løftene sine, mener Miljøpartiet De Grønne.

17. april 2024

Gjennom prosjektet Fremtidens hurtigbåt har Finnmark, Nordland, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner gått sammen med mål om å utvikle hurtigbåter med lavt energibruk og null utslipp. Nå legges prosjektet på is fordi statlig medfinansiering lar vente på seg.

– Regjeringa må ta hovedansvaret for at dette skjer, sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget.

Sammen med et enstemmig fylkesting krever han at Staten bidrar til å ta prosjektet i mål, i tråd med ambisjonene i Hurdalsplattformen.

– Regjeringa har sagt at fylkeskommunene skal kompenseres for merkostnadene knytta til lav- og nullutslippsteknologi for ferge og hurtigbåt. I forslaget til Nasjonal Transportplan legger ikke regjeringen så mye som en krone på bordet, påpeker Møller.

 

Krever svar fra ministeren

Partileder Arild Hermstad i MDG er på linje med Møller. I et Facebook-innlegg anklager han regjeringen for løftebrudd.

– Regjeringen sier at de vurderer krav om nullutslippsløsninger for alle nye ferger og hurtigbåter. Men hvordan skal dette komme på plass om pengene ikke er der, skriver Hermstad.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson har nå bedt samferdselsministeren om svar. I et skriftlig spørsmål viser han til den nye transportplanen, der regjeringen vurderer krav om nullutslipp for nye hurtigbåter innen 2025. Ifølge Hansson sier de ingenting om å sette av midler for å hjelpe fylkeskommunene med omstillingen.

– Hvordan tenker regjeringen å bidra til at fylkeskommunene skal klare å gå over til nullutslippsfartøy, spør Hansson.

 

– Bare å sette ballen i mål

– Det er trist at et felles initiativ fra norske kystfylker, som har gått sammen for å kutte utslipp og bidra til ny teknologi og nye forretningsmuligheter for verftsindustrien, stoppe opp på grunn av manglende vilje hos regjeringen. Nå ligger ballen hos dem, mener Håkon Møller.

Møller roser samtidig de fire fylkeskommunene for godt arbeid.

– Arbeidet som er gjort så langt, er på ingen måte bortkastet. Takket være fremoverlente fylkeskommuner kan regjeringen sjøsette et nullutslippseventyr langs kysten. De kan sette ballen i åpent mål – hvis de vil, sier Håkon Møller.