Fotocredit: Nordland fylkeskommune

– Regjeringen svikter Nord-Norge med Melkøya-ja

Miljøpartiet De Grønne i Nordland reagerer på at regjeringen vil si ja til Melkøya-elektrifisering. – Dramatisk for folk og næringsliv i nord, mener førstekandidat Håkon Møller.

8. august 2023

Regjeringens varslede ja til å elektrifisere Melkøya vekker skarpe reaksjoner. Hodeløst, mener Miljøpartiet De Grønne.

– Dette vil kunne ha dramatiske konsekvenser i Nord-Norge, både for urfolksrettigheter, strømprisene og utviklingen av nytt, grønt næringsliv. Det er skuffende hvis regjeringen overkjører landsdelen på denne måten, mener Håkon Møller, førstekandidat til Nordland fylkesting.

 

Regjeringen trosser fylkene

I vinter vedtok Nordland fylkesting, på initiativ fra De Grønne, en uttalelse som ber regjeringen sikre «at planlagt elektrifisering av Melkøya utsettes hvis det betyr kraftunderskudd på land». Fylkestinget uttrykker også bekymring for de samiske interessene som følge av ny kraftlinje gjennom reinbeitedistrikter.

Fylkestinget i Troms og Finnmark har på sin side sagt klart nei til å elektrifisere Melkøya med kraft fra land. Møller er skuffet over at regjeringen overkjører politikerne i nord.

– Elektrifisering av Melkøya påvirker ikke bare Troms og Finnmark, men også oss i Nordland. I vår tid er tilgangen på fornybar kraft med på å dimensjonere all samfunnsutvikling. Energisparing, overføringskapasitet og kraftutbygging må sees på, men vi må også være oppmerksomme på hvordan vi bruker krafta. I denne sammenhengen kommer Melkøya særdeles dårlig ut, mener Møller.

 

Ikke måten å kutte utslipp på

Møller påpeker paradokset i at regjeringen, når de først blar opp milliarder for å kutte utslipp, går for et tiltak med høyst tvilsom effekt.

– Fremover vil energipolitikken handle om å ha flere tanker i hodet på en gang. Befolkning og næringsliv i Nord-Norge kan ikke bære ansvaret for Equinors klimakutt. Det ansvaret må Equinor bære selv, sier Møller.