Fotocredit:

Skal vi skyte rovdyrene?

Rovdyrdebatten går hett for tiden, og i vårt fylke hvor det nesten ikke finnes rovdyr går rovviltnemda inn for å utrydde bjørn. Hvor skal galskapen ende? Toine C. Sannes, MDG Nordlands topp på stortingslista prøver her å analysere situasjonen, spesielt med fokus på uforståelige utspill fra Høyre i Finnmark og SP i Nordland.

16. februar 2017

For de fleste nordlendinger er den såkalte ulvestriden i Hedmark og demonstrasjoner i hovedstaden noe vi kun forholder oss til gjennom media. Men ikke før har protestropene stilnet, så kommer Finnmark Høyre på banen gjennom Laila davidsen, og uttaler at alle norske rovdyr bør skytes! Når også senterpartiets siv Mossleth for et par uker siden uttalte på NrK at hun har en «nullvisjon» for bjørn i Nordland, ser vi kanskje starten på en rovdyrkamp i

Toine C. Sannes

Nordland og Nord-Norge? Uttalelsen er svært bekymringsfull siden senterpartipolitikeren er leder av rovviltnemnda i Nordland. Rovviltnemndene har som ansvar å sørge for at bestandene av rovvilt opprettholdes på det nivå som stortinget har fastlagt. Nemda fikk i 2016 massiv kritikk etter å ha gitt dispensasjon til å trene jakthunder på tre morløse bjørnunger i Junkerdal nasjonalpark i Saltdal. til tross for at nemnda mottok 27 innspill og klager i saken, fattet nemnda vedtak som sier «man ser ikke at det er kommet nye momenter som gir grunnlag for å gjøre om vedtaket». Nemnda hadde i saksforberedelsene innstilt på å omgjøre vedtaket, med Mossleth fikk presset gjennom sitt syn ved bruk av sin dobbeltstemme i avstemningen. det kommer også frem av vedtaket at det settes krav om at «hundene som benyttes skal ha gjennomgått aversjonskurs mot rein». På radio sier Mossleth at hun ikke ønsker bjørn i Nordland. Miljøpartiet de grønne undrer på om siv Mossleth ser det som sin oppgave, i egenskap som rovviltnemndas leder, å kjøre politisk motkamp for å fjerne rovdyr fra den nordnorske naturen? Er Nordland senterparti enige med Høyres Laila davidsen om at alle norske rovdyr bør skytes? Toine C. Sannes