Fotocredit: Nordland fylkeskommune

Slår alarm etter funn om larver fra torskeoppdrett

Et av de store spørsmålene knyttet til torskeoppdrett har vært om larver fra torsk som gyter i merd, kan overleve i det fri. Det kan de, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet. – Nå er det alvor for kysttorsken, sier Håkon Møller, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordland.

21. august 2023

Pilotprosjektet, som er utført på bestilling fra Fiskeridirektoratet, bekrefter mistanken om at oppdrettstorsk kan rømme ved at larver spres og lever videre etter gyting i merd. Funnene må innebære stans av nye tillatelser til torskeoppdrett i Nordland, mener Miljøpartiet De Grønne.

– Til nå har mangelen på kunnskap vært den store utfordringa ved torskeoppdrett. Nå kommer kunnskapen, og den bekrefter de verste mistankene. Dette må få konsekvenser, mener Håkon Møller, gruppeleder på fylkestinget og førstekandidat ved valget i høst.

 

Relevant for rømmingen i Meløy

Havforskningsinstituttets konklusjoner kan bidra til å forklare bakgrunnen for at store mengder oppdrettstorsk ble fisket opp av sjøen nær torskeoppdrettsanlegget i Frosvika i Meløy. Analyser av egg samlet inn fra vill torsk i området viste at 80 % av eggene hadde en genetisk profil som var svært lik oppdrettstorsken i anlegget. Samtidig har selskapet som driver anlegget, ikke kunnet påvise at noe av deres fisk hadde rømt direkte.

Også i Lofoten er det tatt oppdrettstorsk, uten at fiskens opprinnelse er kjent.

– Dette må bety slutten på torskeoppdrett i sin nåværende form. Dette fremstår som et gedigent eksperiment, og det er et eksperiment som har fått pågå lenge nok, sier Møller.

 

Fylkestinget mener de må si ja

I februar fikk Møller og MDG fylkestinget med seg på å be fylkesrådet utrede hva slags handlingsrom en har for å nekte nye tillatelser til torskeoppdrett. På det tidspunktet var det 23 søknader som ventet på å behandles i Nordland.

Linda Helen Haukland, fylkesråd for næring, uttalte da at det ikke var verken ønskelig eller mulig for fylkeskommunen å vedta full stopp i nye tillatelser, og at hver søknad må vurderes individuelt opp mot blant annet føre var-prinsippet.

Det er ingen unnskyldning for å gi nye tillatelser, mener Møller.

– Hvis fylkesrådet og flertallet i fylkestinget mener at nye tillatelser er i tråd med føre var-prinsippet, betyr det at føre var-prinsippet har mistet alt innhold. Inntrykket er at både næring og forvaltning har mista kontrollen, både i Nordland og nasjonalt. Nå må vi unngå at den verdifulle kysttorskbestanden påvirkes ytterligere, sier Møller.