Stortingslista til Nordland MDG!

30. oktober 2020

30. oktober 2020

I kveld vedtok Nordland MDG følgende nominasjonsliste:

Thomas Johansen

1. Thomas Johansen

Thomas er fra Kjøpsvik, et lite industristed sør for Narvik.

Han ble i 1995 utdannet som kjemisk prosessoperatør, og har 20 års fartstid som operatør og skiftleder i norsk tungindustri. I 2019 tok han en bachelor i barnevern ved UiT, og har jobbet i to år som saksbehandler i kommunalt barnevern. Nå er han ansatt i en ideell stiftelse som miljøterapeut for ungdom med rus og adferdsproblematikk.

Thomas er leder i MDG Nordland, og har vært styremedlem siden 2018. Han leder brukerrådet til Statens helsetilsyn, er med i rådgivende utvalg for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og har vært med å skrevet NOU om rammebetingelser for fosterhjem. Han har et bredt politisk nettverk nasjonalt.

Nominasjonskomiteen​ vurderer Thomas som en god 1. kandidat på grunn av hans store arbeidskapasitet og lange erfaring med politisk arbeid, også utenfor MDG. Han har ledererfaring, men er også en utpreget brobygger som mestrer å samarbeide og inkludere forskjellige mennesker. Dette gjør Thomas til en 1. kandidat som kan samle og engasjere medlemmer og velgere under valgkampen.

Paro Lyngmo

2. Paro Lyngmo

Paro N. Lyngmo er folkevalgt i Bodø, hvor hun er bystyrerepresentant, formannskapsmedlem og gruppeleder for posisjonen. Hun er nestleder i fylkesstyret og vara til styret i Bodø MDG.
Paro ledet i 2020 TV-aksjonen i Bodø kommune, og jobber ellers som selvstendig næringsdrivende. Hun er daglig leder i Stemmeprakt AS, gründer av formidlingskonseptet "Få det sagt", og jobber med foredrag, kursing og coaching innen formidling og kommunikasjon.

Nominasjonskomiteen​ anser Paro for å være en talentfull og engasjerende politiker. Hun har god erfaring som lokalpolitiker i Bodø, er løsningsorientert og håndterer tverrpolitisk arbeid godt. Hun er en dyktig og tillitsvekkende formidler med stor appell. Paros
engasjement, synlighet og erfaring, kombinert med gode kommunikasjons- og lederegenskaper, gjør henne til en naturlig kandidat høyt på listen.

3. Håkon Møller

Håkon Møller

Håkon har vært bystyrerepresentant og leder for Bodø kommunes planutvalg siden 2015. Siden 2019 er han gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland fylkesting. Han har vært medlem av De Grønne siden 2013.

Håkon har studert språk og historie, men valgte etter hvert å satse på musikk, og jobbet heltid som frilansmusiker i seks år

Håkon er gift og har to barn.

Nominasjonskomiteen​ anser Håkon som en dyktig og profilert politiker, som har solid erfaring med politisk arbeid, også tverrpolitisk. Han har politisk teft og en spesielt god evne til å løfte saker i media. Håkon er en samlende og engasjerende person som kan bidra sterkt med å mobilisere medlemmer og velgere.

Resten av lista ble seende sånn ut:

4. Danielle Johanna Hansen
5. Arne Robert Svendsen
6. Jenny Christina Danenbarger
7. Sirianna Stormo Pettersen
8. Bjørn Vidar Vangelsten
9. Ida Maria Børli Sivertsen
10. Kaja Langvik-Hansen
11. Arne Kristian Schille-Rognmo
12. Amsale Kassahun Temesgen
13. Lovise Aufles Valberg
14. Bjørn Bjørstad Pedersen
15. Annika Wassmo