Fotocredit: Svaice

Svartisen under angrep

Se nøye på bildet – her angripes Svartisen og hjelpes til å minke i størrelse!

12. oktober 2015

En liten «kystby» i Norge er i ferd med å bli opphavstedet til et ambisiøst selskap som vil gjøre om isen fra en i størrelse minkende isbre til «a high end coctail cooler» – en eksklusiv drinkkjøler. Er det grunn til alarm? Slik innleder den internasjonale avisen The Guardian sin artikkel om det det norske prosjektet som altså allerede før oppstart igjen har satt Norge på det internasjonale kartet som beskriver hvor sårbare naturressurser angripes.

I en kommentar i NRK Nordland uttaler fylkesrådsleder Thomas Norvoll at «Det var helt naturlig å støtte dette prøveuttaket…». Det har altså blitt helt naturlig å gi penger til prosjekt som vil etablere industri i nasjonalparkområder, samt gi tusenvis av helikopterturer der og over bebodde områder.

Tiltaket er det motsatte av grønn næringsutvikling og vil skade både Nordlands og Norges anseelse i verdensbildet på bærekraft og fornybarhet. Men det følger en gammel, norsk tradisjon om at «der fartøy flyte kan, der er han første mann» til å bryte ned naturen.

Vi håper fornuften tar de ansvarlige og at naturødeleggelsene snarest blir stoppet.