Fotocredit: Thor-Wiggo Skille

Tannhelse, kultur og grønne busser

Samferdsel, tannhelse og kultur er vinnerne i Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett for Nordland fylkeskommune.

11. desember 2021

 

– Nordland skal være et godt fylke å leve, skape, utfolde seg og vokse opp i, sa fungerende gruppeleder Sirianna Stormo Pettersen da hun la frem budsjettforslaget.

Hun la vekt på at satsingen på transport, kultur og barn og unge ville blitt styrket med De Grønnes budsjett.

 

Vil ha billettfrys og grønne busser i Rana

I budsjettet foreslås det å fryse billettprisene på buss og båt på dagens nivå.

– Kollektivtrafikken står overfor store utfordringer på grunn av pandemien, med endrede reisevaner og redusert inntjening. Dette er ikke tidspunktet for å øke billettprisene. Derfor bruker vi 7 millioner kroner på å fryse takstene på dagens nivå, sa Stormo Pettersen.

De Grønne øker også bevilgningene til nullutslippsløsninger innen samferdsel, med innfasing av elektriske bybusser i Rana fra og med neste anbud for Indre Helgeland.

 

Tannhelse og kultur

I tillegg settes det av penger til viktige fylkesveiprosjekter som fylkesvei 82 i Vesterålen og gang- og sykkelvei over Godøy i Bodø.

Også fylkesrådets effektiviseringskrav innen tannhelse og de foreslåtte kuttene i festival- og prosjektstøtte til kulturlivet reverseres i De Grønnes budsjett.

 

Her er detaljene i budsjettet: