Fotocredit: Privat

– Umusikalsk å sette opp prisene nå

Miljøpartiet De Grønne reagerer på nyheten om økte billettpriser på buss. – Høyere pris bidrar ikke til å få folk tilbake på buss etter pandemien, sier Håkon Møller, gruppeleder på fylkestinget.

30. april 2022

Fredag ettermiddag meldte Nordland fylkeskommune om endringer i prissystemet på buss. Der varslet fylkeskommunen om færre soner, men også høyere billettpris og innføring av ombordtillegg i hele fylket.

Håkon Møller i Miljøpartiet De Grønne er kritisk til endringene.

– Færre soner kan forenkle kollektivreisene og gjøre noen reiser rimeligere. Men for mange reisende i byene blir det dyrere. Og det skjer i en periode der det er avgjørende viktig å få folk tilbake på bussene igjen etter at pandemien har holdt oss hjemme fra jobb i lange perioder, sier Møller.

Møller mener prisene burde vært fryst i 2022.

– Miljøpartiet De Grønne prioriterte å fryse billettprisene i vårt alternative budsjett, til en kostnad på 7 millioner. Dette er vel anvendte penger, og en god investering i miljø og folkehelse, sier han.

Ombordtillegget utvides

Tidligere har det vært ombordtillegg ved billettkjøp på bussene i Bodø, Narvik og Mo. Nå innføres ombordtillegget i hele Nordland.

– Det er gode grunner til å kvitte seg med kontantene om bord, men det er urimelig at de uten smarttelefon, eller mennesker med svak digital kompetanse, skal måtte punge ut. Det samme gjelder turister og andre tilreisende, som neppe laster ned billettappen for en tur eller to.

Nå bør fylkeskommunen legge bedre til rette for nye salgskanaler, mener Møller.

– Nå er det fornuftig om fylkesrådet vurderer samarbeid med andre aktører om salg over disk, eller billettautomater ved de mest brukte bussholdeplassene. På den måten kan fylkesrådet levere på sine løfter om at alle skal kunne reise kollektivt, uavhengig av alder, økonomi, bosted og funksjonsnivå, sier Håkon Møller.