Fotocredit: FOTO: CHRISTOPH NOEVER, UNIVERSITETET I BERGEN

Uttalelse fra MDG Nordlands årsmøte 2017

Nylig strandet en gåsenebbhval på Sotra – første eksemplaret som har blitt registrert av arten i Norge. Forskere fant 30 plasposer i magen på hvalen. De kunne videre konstatere at hvalens mage var fullstendig tømt for næring og at alt tydet på at den hadde hatt det vondt. Dette kommer på toppen av det vi alle fra før vet, fra observasjoner på havet og i fjæra, hvor tilstanden med marin forsøpling er ille.

6. februar 2017

Nylig strandet en gåsenebbhval på norskekysten med 30 plastposer i magen og en mengde mikroplast. Marin forsøpling er ett av de største globale forurensningsproblemene vi står overfor. Det ødelegger livet i havet, dyr lider og mikroplast havner til slutt på matfatet til mennesker.

Det er påvist store mengder marint avfall langs hele norskekysten og på Svalbard. Mye av dette er plast. Det meste har opprinnelse fra landbasert kilder, men mye stammer fra fiskeflåten og oppdrettsnæring, som tapt fiskegarn, nøter og tau. I tillegg mottar vi også betydelige mengder langtransportert avfall fra nord-europeiske land og havområder, særlig fra Nordsjøen og Østersjøen.

Nordland har 25% av landets kystlinje. Potensielt kan vi motta svært mye av eget og andres plastavfall. Plast brytes ned så sakte i naturen, at den tar livet av fisk, sjødyr og fugl når de spiser den i tro at det er mat. Den store reduksjonen i sjøfuglbestand skyldes blant annet all plasten i sjøen. Problemet må håndteres globalt, men det haster også med tiltak her hjemme.

Nordland er et stort fiskerifylke, og avhengig av at vi har et reint hav. Vårt fylke burde være med på innsamlingen av søppel fra havet. Det er i vår egen interesse og det er i miljøets interesse. Det kan være umulig å finne ut hvem som er ansvarlig for forsøplingen. Men vi vet at den ikke hører hjemme i sjøen – den bør på land så fort som mulig.

MDG Nordlands årsmøte oppfordrer derfor alle kommuner med fiskerihavner i Nordland til å iverksette gratis mottak av plast fra fiskebåter. Dette er allerede mulig for enkelte fiskebåter som leverer i havnene i Tromsø, Ålesund og Egersund.

I tillegg krever vi tre strakstiltak fra nasjonale myndigheter:

  • Norge må etablere flere landbaserte mottaksanlegg for innlevering av marint avfall, slik at det kan utnyttes som en ressurs i stedet for å skade miljøet.
  • Kommunene må få myndighet til å vedta bot i forsøplingssaker, slik Miljødirektoratet har foreslått.
  • Norge må bruke sin rolle i FN til å jobbe for en internasjonal konvensjon mot marin forsøpling.