Styremøter 2017

 

 

 

Her publiseres referatene fra styremøtene i MDG Nordland. Styret møtes i gjennomsnitt en gang i måneden, og ellers hender det at det må settes opp ekstraordinære møter. Referat fra styremøte publiseres her senest 5 dager etter møtet. Nederst finner du oversikt over styremøter og fylkestingsamlinger i Nordland.

MDG NORDLAND STYREMØTE 1-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 2-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 3-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 4-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 5-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 6-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 7-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 8-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 9-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 10-17

MDG NORDLAND STYREMØTE 11-17

 

MØTEPLAN 2017

1 – 18.01.2017

2 – 03.02.2017

3 – 05.02.2017

4 – 14.02.2017

5 – 03.03.2017

6 – 28.03.2017

7 – 19.04.2017

8 – 27. – 28. 05.2017

9 – 01.08.2017

10 – 19.09.2017

11 – 29.11.2017

12 – 11.12.2017