Referat 2016

Her publiseres referatene fra styremøtene i MDG Nordland. Styret møtes vanligvis noen dager før hver fylkestingsamling, og ellers hender det at det må settes opp ekstraordinære møter. Referat fra styremøte publiseres her senest 5 dager etter møtet. Nederst finner du oversikt over styremøter og fylkestingsamlinger i Nordland.

Referat fra styremøte 1-2016, 23. januar i Svolvær

Referat fra styremøte 2-2016, 9. februar gotomeeting

Referat fra styremøte 3-2016, 27. februar i Flakstad

____________________________________

Møte- og aktivitetsplan 2016:

Styremøte MDG Nordland 22. januar
Styremøte MDG Nordland   9. februar
Styremøte MDG Nordland 27. februar
Styremøte MDG Nordland   2. mars – erstattet av forrige
Fylkestingsamling Nordland   7. mars
Styremøte MDG Nordland 20. april
Fylkestingsamling Nordland 25. april
Styremøte MDG Nordland   1. juni
Fylkestingsamling Nordland   6. juni
Styresamling MDG Nordland 30. september
Fylkestingsamling Nordland   3. oktober
Styremøte MDG Nordland 30. november
Fylkestingsamling Nordland   5. desember