sakliste årsmøte 2016

Møtested: Skagen Hotell, Bodø
Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30

5. februar 2016

01/2016 Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

 

02/2016 Valg av møteleder, referent og møteregler
Som møteleder foreslås Une Aina Bastholm
Som referent foreslås Robert Svendsen

 

03/2016 Gjennomgang av regnskap
Legges frem av kasserer.

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.

 

04/2016 Årsmelding 2016

Legges frem av Styreleder. Forslag til vedtak: Tilsluttes av årsmøtet. Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet.

 

05/2016 Budsjett

Styret presenterer utkast til budsjett
Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes

 

06/2016 Informasjon om arbeidsprogramprosessen i MDG

Bent Bakkan informerer om arbeidsprogramprosessen i MDG

 

07/2016 Inkomne saker

A. Vågehvalfangst

Bror Martin Hanssen legger frem forslag til uttalelse fra MDG Nordland ang. fangst av hval og sel, til bruk i arbeidsprogramprosessen i MDG
Forslag til vedtak: Årsmøtet i MDG Nordland vedtar å jobbe for at vedtaket oppheves på MDG’s landsmøte i 2016

B. Nordnorgebanen
Bent Bakkan legger frem saken om Nordnorgebanen.
Forslag til vedtak: Årsmøtet i MDG Nordland vedtar å jobbe for at Nordnorgebanen videreføres i arbeidsprogrammet og prioriteres i MDG’s alternative statsbudsjett

08/2016 Forslag til vedtekter

Styret legger frem forslag til vedtekter for MDG Nordland. Forslag til vedtak: Forslaget vedtas, evt. med endringer.

 

09/2016 Valg

  1. Fylkesstyre

Valgkomitéens innstilling:
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger innstilte kandidater, evt.

  1. Nominasjonskomité for stortingsvalget
  2. Landsstyrerepresentant
  3. Landsmøtedelegater
  4. Valgkomité

 

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen oversender herved følgende innstilling til valg av fylkesstyret i Nordland for Miljøpartiet de grønne 2016. Alle foreslåtte kandidater er kontaktet.

Valgkomiteen er glad for å kunne foreslå disse kandidatene:

Forslag til Innstilling:

Bror Martin Hanssen, leder

Toine C. Sannes, nestleder

Robert Svendsen,kasserer

Bent Bakkan, styremedlem

Sunniva Yngvesdatter Edvardsen, styremedlem

Anne-Birgith Mørkved-Rommerud, styremedlem

 

Vara: Svein Joar Husjord

Vara: Thomas Aspen

Vara: Bjørn Barth Jacobsen
Vi foreslår at Grønn Ungdom får møte og forslagsrett i styret og at deres representant blir Christopher Hermansen.

 

Mvh

June Aspen ved valgkomiteen