styremøte 12 – 2017

19. januar 2018

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Nordland styre

Møte 12-2017

Møtestad: Bodø, fylkeshuset
Dato: 11.12.2017 Start kl. 15:00 Referent Bent Bakkan
Til stade:  

Bror Martin, Bent, Kleopatra, Toine, Danielle

 

Saksliste

Saksnummer Tittel Ansvarleg
84/2017 Godkjenning av innkalling og referat
85/2017 Årsmøteplanlegging Bror

 

Neste møte: 16. januar 2018