Styremøteplan 2017

14. februar 2017

STYREMØTEPLAN 2017

JANUAR

1 – 18.01.2017

 

FEBRUAR

2 – 03.02.2017

3 – 05.02.2017

4 – 14.02.2017

 

MARS

5 – 03.03.2017

6 – 28.03.2017

APRIL

7 – 24.04.2017

 

MAI

8 – 23.05.2017

 

JUNI

9 – 27.06.2017

 

JULI

 

 

AUGUST

11.08.2017

 

SEPTEMBER

26.09.2017

 

OKTOBER

24.10.2017

 

NOVEMBER

28.11.2017

 

DESEMBER