Styresamling Bodø 2017

Styresamling vinter 2017

Tid: 3. – 5. mars 2017

Sted: Bodø Hotell, Professor Skyttensgt. 5 – www.bodohotell.no/

Program

Fredag
18:00 – Styremøte

Lørdag

08:00 – Frokost

09:00 –

12:00 – Lunsj på Kafka

13:00 –

 

20:00 – Middag

Søndag

09:00 – Frokost

12:00 – Avslutning