Uttalelse 6: FM-nettet må ikke slukkes om ett år

9. mars 2016

DAB (Digital audio Broadcast) radio er på vei inn og har vært det i flere år. Kvaliteten til det
nye nettet vil på noen punkter være bedre enn det gamle. Dette forsvarer ikke på noen måte
det varslede kuttet av det tradisjonelle FM-båndet i januar 2017.

En rekke rapporter fra veifarende og folk i grisgrendte, store hyttefelt varsler om svak og
ustabil dekning så langt. Det må tydeligvis gjennomføres ytterligere utbygginger for å oppnå en tilfredsstillende dekning. Sjøl om dette skulle oppnås det kommende året, finnes det ikke argumenter for å kutte FM-nettet i januar 2017 som det første landet i Europa.
Nordland som har den svakeste dekningen i Norge skal gjennomføre overgangen til DAB
først av alle.

Man påtvinger innbyggere, som allerede har en rekke radioer, en unødvendig kostnad til nye radioer eller oppgraderings-apper til de gamle. Fra januar 2017 vil det etter hvert bli stille i 2,6 millioner bilradioer i landet. Personer som var tidlig ute og gikk til innkjøp av DAB for å være i forkant, må likevel oppgradere disse eller kassere dem til fordel for nye radioer. Det er anslått at dette aleine dreier seg om 300 000 enheter.

Radiolyttingen vil gå ned. Folk har i dag en rekke radioer i stue, TV, i bil, på kjøkken, på
hytta, i båt, i campingvogn, i uthus osv. Dette er godt brukbare radioer som har fått sin
funksjon etter at de har blitt noen år gamle, men gjør nytten som ekstraradioer. Ved
tvangsmessig å påføre folk en stor utgift ved å kutte nettet, vil ikke alle disse radioene bli
oppgradert eller bli erstattet med nye.

Millioner av bilturister på besøk fra andre europeiske land, og utenlandske vogntog som ikke har byttet til DAB, vil få tause radioer under sitt besøk i Norge. Framtida på lang sikt for Nærradioene er uklar og mange vil bli pålagt store investeringskostnader med fare for nedlegging om de ikke klarer det økonomisk. Dette er et demokratiproblem.
Det finnes ingen gode argumenter for å slukke FM-nettet. Sats gjerne videre på DAB, men
oppretthold fortsatt FM-nettet ut 2023.