Fotocredit:

Vil kutte videre i billettprisene

Fylkesrådet har foreslått tidenes priskutt i kollektivtransporten i Nordland. Miljøpartiet De Grønne matcher kuttet – og høyner, til fordel for barn og unge og deres familier.

5. desember 2023

– Selv hvis fylkesrådets budsjett går igjennom, må en familie på fire betale 234 kroner for å ta bussen til og fra en kort tur på kafé, til biblioteket eller kino. De færreste tar buss frivillig med sånne priser.

Det sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget.

Han er glad for at fylkesrådet varsler lavere priser på buss og hurtigbåt, men mener billettprisene må bli mer familievennlige.

– I Oslo reiser inntil fire barn gratis ifølge med voksen utenom rushtid. Det ønsker vi å kopiere i Nordland. I tillegg høyner vi øvre aldersgrense for barn fra 16 til 18 år. Vi er et av få fylker som sier at barna er voksne når de fyller 16, sier Møller.

 

Vil bremse rutekutt

Samtidig som fylkesrådet foreslår lavere priser, ligger det store nedskjæringer i rutetilbudet inne i rådets økonomiplan. Disse ønsker MDG å begrense.

– Det planlagte rutekuttet er et stort paradoks. Det hjelper ikke med lavere billettpriser hvis det ikke går en buss eller båt det er mulig å ta. Vi reduserer dette nedtrekket. Samtidig forventer vi at et prisnivå som er mer overkommelig for de reisende, vil gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt og langt mer benyttet enn i dag.

 

Samferdsel er vinneren

Utover kollektiv satser De Grønne stort på veivedlikehold og trafikksikkerhet. Fylkesrådets omstridte kutt i veivedlikehold rulles tilbake i sin helhet, og viktige trafikksikkerhetstiltak fra regional transportplan får midler som planlagt.

– Fylkestinget la inn flere viktige gang- og sykkelveiprosjekter i den regionale transportplanen så seint som i fjor. For De Grønne er fokuset på myke trafikanter en helt essensiell del av RTP-en, spesielt der de berører skolevei. Det er sterkt beklagelig at fylkesrådet nedprioriterer flere gang- og sykkelveiprosjekter i sitt budsjett.

 

Nysgjerrig på detaljene i budsjettforslaget vårt? Se hele budsjettet her: MDG tallbudsjett 2024-2027