Nyheter

– Regjeringen bryter løfter om hurtigbåt

Regjeringen må bidra til utviklingen av energieffektive nullutslippshurtigbåter, krever Nordland fylkesting. – Regjeringen løper fra løftene sine, mener ...

MDG med krass kritikk – vurderer mistillit mot fylkesråden

Fylkesråden for næring har latt seg bruke i en pågående konflikt mellom mineralnæringa og reindrifta, mener Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget. –...

– Nordland er en nasjonal klimasinke

Utslippstall gjengitt i NRK viser at Nordland ikke klarer å snu trenden og kutte utslippene. – Manglende omstillingsevne er dårlig nytt for miljøet, men o...

Katja fra Hadsel skal lede nytt MDG-utvalg

Katja Hjertaas fra Hadsel er valgt til å lede Miljøpartiet De Grønnes nye politiske utvalg for flerkultur. – Et viktig tema for Nord-Norge, mener hun.

Vil kutte videre i billettprisene

Fylkesrådet har foreslått tidenes priskutt i kollektivtransporten i Nordland. Miljøpartiet De Grønne matcher kuttet – og høyner, til fordel for barn og ...

Budsjettlekkasje: De Grønne med milliarder til kollektiv

Miljøpartiet De Grønne frykter for rutekutt og dyrere kollektivreiser. Torsdag foreslår partiet 1,7 friske milliarder til kollektivtransporten i fylkeskommu...

Ville ta avstand til krigshandlinger – fikk fylkestinget mot seg

Miljøpartiet De Grønne, SV og Arbeiderpartiet tok til orde for våpenhvile, fredsforhandlinger og utreise for norske borgere på Gaza-stripen. En snuoperasjon fra Se...

– Mye floskler og lite politikk fra fylkesrådet

Det er få kontroverser i det nye fylkesrådets politiske plattform, mener Miljøpartiet De Grønne. – Plattformen er så rund i kantene at en skulle tro den hadde l...

Slår alarm etter funn om larver fra torskeoppdrett

Et av de store spørsmålene knyttet til torskeoppdrett har vært om larver fra torsk som gyter i merd, kan overleve i det fri. Det kan de, viser ny forskning...

Fylkestinget krever statlig kunstgresspakke

Varslede EU-krav har skapt bekymring i idretten. Miljøpartiet De Grønne i Nordland mener Staten må ta grep, og får støtte fra både fylkestinget og Nordla...